تلفن : 23547 - 021
فیلتر
بر اساس

امیر قاسم پور گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

جردن | 131 متری

جردن

4,061,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 131 متر

امیر قاسم پور گروه مشاورین املاک شار

4,061,000,000 تومان / کل
31,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 131 متر

امیر قاسم پور گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

جردن | 255 متری

جردن

4,335,000,000 تومان / کل
4 تخت 1 حمام 255 متر

امیر قاسم پور گروه مشاورین املاک شار

4,335,000,000 تومان / کل
17,000,000 تومان / هر متر
4 خواب 1 حمام 255 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

صاحبقرانیه | 200 متری

صاحبقرانیه

8,000,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 200 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

8,000,000,000 تومان / کل
3 خواب 1 حمام 200 متر

محمد مرادیان گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

فرشته | 470 متری

الهیه

16,000,000,000 تومان / کل
4 تخت 1 حمام 470 متر

محمد مرادیان گروه مشاورین املاک شار

16,000,000,000 تومان / کل
4 خواب 1 حمام 470 متر

اشکان رحمتی گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

نیاوران | 260 متری

نیاوران

5,720,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 260 متر

اشکان رحمتی گروه مشاورین املاک شار

5,720,000,000 تومان / کل
22,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 260 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

دروس | 220 متری

شهرک غرب

5,720,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 220 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

5,720,000,000 تومان / کل
26,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 220 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

فرشته | 195 متری

الهیه

7,215,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 195 متر

زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

7,215,000,000 تومان / کل
37,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 195 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

دولت | 85 متری

منظریه

1,700,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 85 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1,700,000,000 تومان / کل
20,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 85 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

کامرانیه | 250 متری

فرمانیه

8,000,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 250 متر

آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

8,000,000,000 تومان / کل
32,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 250 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

دولت | 111 متری

منظریه

2,442,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 111 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

2,442,000,000 تومان / کل
22,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 111 متر

ساناز ناصری گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

زعفرانیه | 150 متری

زعفرانیه

4,200,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 150 متر

ساناز ناصری گروه مشاورین املاک شار

4,200,000,000 تومان / کل
28,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 150 متر

ساناز ناصری گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

زعفرانیه | 130 متری

زعفرانیه

4,940,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 130 متر

ساناز ناصری گروه مشاورین املاک شار

4,940,000,000 تومان / کل
38,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 130 متر