تلفن : 23547 - 021
فیلتر
بر اساس

امیر قاسم پور گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

جردن | 145 متری

جردن

2,900,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 145 متر

امیر قاسم پور گروه مشاورین املاک شار

2,900,000,000 تومان / کل
20,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 145 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

دولت | 140 متری

دولت

3,080,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 140 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3,080,000,000 تومان / کل
22,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 140 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

دولت | ۸۰ متری

دولت

1,760,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 80 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1,760,000,000 تومان / کل
22,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 80 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

دروس | 160 متری

دروس

3,360,000,000 تومان / کل
3 تخت 1 حمام 160 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

3,360,000,000 تومان / کل
21,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 1 حمام 160 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

دولت | ۹۴ متری

دولت

1,222,000,000 تومان / کل
2 تخت 1 حمام 94 متر

توحید گرانمایه گروه مشاورین املاک شار

1,222,000,000 تومان / کل
13,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 1 حمام 94 متر

علی اصغر اربابیان گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

زعفرانیه | 115 متری

زعفرانیه

4,000,000,000 تومان / کل
2 تخت 2 حمام 115 متر

علی اصغر اربابیان گروه مشاورین املاک شار

4,000,000,000 تومان / کل
45,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 2 حمام 115 متر

همایون نوری گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

زعفرانیه | 193 متری

زعفرانیه

8,500,000,000 تومان / کل
3 تخت 3 حمام 193 متر

همایون نوری گروه مشاورین املاک شار

8,500,000,000 تومان / کل
45,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 3 حمام 193 متر

علی اصغر اربابیان گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

نیاوران | 215 متری

نیاوران

7,000,000,000 تومان / کل
3 تخت 2 حمام 215 متر

علی اصغر اربابیان گروه مشاورین املاک شار

7,000,000,000 تومان / کل
33,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 2 حمام 215 متر

علی اصغر اربابیان گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

نیاوران | 160 متری

نیاوران

5,280,000,000 تومان / کل
3 تخت 2 حمام 160 متر

علی اصغر اربابیان گروه مشاورین املاک شار

5,280,000,000 تومان / کل
33,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 2 حمام 160 متر

علی اصغر اربابیان گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

نیاوران | 220 متری

نیاوران

6,200,000,000 تومان / کل
3 تخت 2 حمام 220 متر

علی اصغر اربابیان گروه مشاورین املاک شار

6,200,000,000 تومان / کل
28,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 2 حمام 220 متر

سیامک حقیقت گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

الهیه | 140 متری

الهیه

3,300,000,000 تومان / کل
3 تخت 2 حمام 140 متر

سیامک حقیقت گروه مشاورین املاک شار

3,300,000,000 تومان / کل
24,000,000 تومان / هر متر
3 خواب 2 حمام 140 متر

سیامک حقیقت گروه مشاورین املاک شار

1 ماه
1 ماه

الهیه | 125 متری

الهیه

3,250,000,000 تومان / کل
2 تخت 2 حمام 125 متر

سیامک حقیقت گروه مشاورین املاک شار

3,250,000,000 تومان / کل
26,000,000 تومان / هر متر
2 خواب 2 حمام 125 متر