تلفن : 23547 - 021

زهرا دادار

تهران - جردن - مهیار- پ2

  درباره مشاور

  یک بررسی برای زهرا دادار

  Avatar
  امتیاز:
  بررسی محتوا:
  ورود برای ارسال برسی لطفا وارد شوید

  19 ملک توسط زهرا دادار

  فیلتر
  بر اساس

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  2 روز
  2 روز

  الهیه | 365 متری

  الهیه

  17,885,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 365 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  17,885,000,000 تومان / کل
  49,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 365 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  5 روز
  5 روز

  الهیه | 211 متری

  الهیه

  7,385,000,000 تومان / کل
  4 تخت 2 حمام 211 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  7,385,000,000 تومان / کل
  35,000,000 تومان / هر متر
  4 خواب 2 حمام 211 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  5 روز
  5 روز

  فرشته | 122 متری

  الهیه

  3,660,000,000 تومان / کل
  2 تخت 1 حمام 122 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  3,660,000,000 تومان / کل
  30,000,000 تومان / هر متر
  2 خواب 1 حمام 122 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  2 هفته
  2 هفته

  فرشته | 285 متری

  الهیه

  8,550,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 285 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  8,550,000,000 تومان / کل
  30,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 285 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  2 هفته
  2 هفته

  الهیه | 275 متری

  الهیه

  7,000,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 275 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  7,000,000,000 تومان / کل
  25,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 275 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  2 هفته
  2 هفته

  الهیه | 179 متری

  الهیه

  5,298,400,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 179 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  5,298,400,000 تومان / کل
  29,600,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 179 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  3 هفته
  3 هفته

  فرشته | 62 متری

  الهیه

  2,170,000,000 تومان / کل
  2 تخت 1 حمام 62 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  2,170,000,000 تومان / کل
  35,000,000 تومان / هر متر
  2 خواب 1 حمام 62 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  4 هفته
  4 هفته

  فرشته | 360 متری

  الهیه

  13,680,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 360 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  13,680,000,000 تومان / کل
  38,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 360 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  4 هفته
  4 هفته

  فرشته | 560 متری

  الهیه

  29,120,000,000 تومان / کل
  3 تخت 2 حمام 560 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  29,120,000,000 تومان / کل
  52,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 2 حمام 560 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  4 هفته
  4 هفته

  الهیه | 400 متری

  الهیه

  22,000,000,000 تومان / کل
  3 تخت 2 حمام 400 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  22,000,000,000 تومان / کل
  55,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 2 حمام 400 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  4 هفته
  4 هفته

  الهیه | 280 متری

  الهیه

  15,400,000,000 تومان / کل
  2 تخت 2 حمام 280 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  15,400,000,000 تومان / کل
  55,000,000 تومان / هر متر
  2 خواب 2 حمام 280 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  1 ماه
  1 ماه

  فرشته | 336 متری

  فرشته

  10,080,000,000 تومان / کل
  4 تخت 2 حمام 336 متر

  زهرا دادار گروه مشاورین املاک شار

  10,080,000,000 تومان / کل
  30,000,000 تومان / هر متر
  4 خواب 2 حمام 336 متر
  1 2