تلفن : 23547 - 021

آراز پورسفر

تهران - جردن - مهیار- پ2

  درباره مشاور

  یک بررسی برای آراز پورسفر

  Avatar
  امتیاز:
  بررسی محتوا:
  ورود برای ارسال برسی لطفا وارد شوید

  43 ملک توسط آراز پورسفر

  فیلتر
  بر اساس

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  24 دقیقه
  24 دقیقه

  کامرانیه | 150 متری

  کامرانیه

  4,200,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 150 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  4,200,000,000 تومان / کل
  28,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 150 متر

  ساناز ناصری گروه مشاورین املاک شار

  2 روز
  2 روز

  زعفرانیه | 165 متری

  زعفرانیه

  4,125,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 165 متر

  ساناز ناصری گروه مشاورین املاک شار

  4,125,000,000 تومان / کل
  25,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 165 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  2 روز
  2 روز

  کامرانیه | 300 متری

  کامرانیه

  9,000,000,000 تومان / کل
  4 تخت 2 حمام 300 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  9,000,000,000 تومان / کل
  30,000,000 تومان / هر متر
  4 خواب 2 حمام 300 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  2 روز
  2 روز

  فرمانیه | 260 متری

  فرمانیه

  8,580,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 260 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  8,580,000,000 تومان / کل
  33,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 260 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  2 روز
  2 روز

  کامرانیه | 250 متری

  کامرانیه

  12,500,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 250 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  12,500,000,000 تومان / کل
  50,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 250 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  5 روز
  5 روز

  فرمانیه | 250 متری

  فرمانیه

  13,750,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 250 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  13,750,000,000 تومان / کل
  55,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 250 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  5 روز
  5 روز

  فرمانیه | 250 متری

  فرمانیه

  5,750,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 250 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  5,750,000,000 تومان / کل
  37,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 250 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  5 روز
  5 روز

  فرمانیه | 300 متری

  فرمانیه

  12,000,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 300 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  12,000,000,000 تومان / کل
  40,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 300 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  5 روز
  5 روز

  فرمانیه | 300 متری

  فرمانیه

  10,500,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 300 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  10,500,000,000 تومان / کل
  35,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 300 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  5 روز
  5 روز

  فرمانیه | 190 متری

  فرمانیه

  6,650,000,000 تومان / کل
  3 تخت 1 حمام 190 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  6,650,000,000 تومان / کل
  35,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 1 حمام 190 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  5 روز
  5 روز

  فرمانیه | 320 متری

  فرمانیه

  11,200,000,000 تومان / کل
  4 تخت 2 حمام 320 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  11,200,000,000 تومان / کل
  35,000,000 تومان / هر متر
  4 خواب 2 حمام 320 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  5 روز
  5 روز

  کامرانیه | 250 متری

  کامرانیه

  8,000,000,000 تومان / کل
  3 تخت 2 حمام 250 متر

  آراز پورسفر گروه مشاورین املاک شار

  8,000,000,000 تومان / کل
  32,000,000 تومان / هر متر
  3 خواب 2 حمام 250 متر
  1 2 3 4